Hofs Lifs

PUBLIKATIONER


Sedan starten 2002 har Hofs Lifs gett ut över 200 publikationer. Det rör sig om affischer, broschyrer, annonser, vykort med mera. Materialet har använts för att kommunicera vår kulturvision. I framtagandet har eftersträvat att låta innehåll och form få samspela till en harmonisk helhet. Ambitionen har varit att tillämpa en enkel estetik och att bli igenkända för ett tydligt formspråk. Det runda har genomgående använts eftersom det runda är det mest effektiva i tillvaron.

BROSCHYRER

AFFISCHER