Hofs Lifs

UNDER EKARNA


Under Ekarna genomförs av Hofs Lifs och syftar till att etablera en helt ny kulturell plattform i Växjö. Ungdomars aktiva medskapande och kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling är de huvudsakliga arbetsområdena.


Under Ekarna finansieras av Allmänna arvsfonden. Arvsfonden gör ett viktigt arbete för att möjliggöra  sociala och kulturella initiativ,