Hofs Lifs

SPONSRING


Vi gillar sponsring. De bidrag, produkter och tjänster vi får gör att vi kan bygga upp en helt ny form av mötesplats. Hofs Lifs skulle annars förbli en idé. Tack vare sponsring får vi fler och bättre lokala möjligheter till kultur och hållbar utveckling. Det mest kreativa sättet att använda pengar är att skänka dem vidare till någon annan som behöver dem. Vi vill varmt tacka våra sponsorer och samarbetsparter som gör att vi kan förverkliga vår idé och ytterligare höja kvaliteten på Hofs Lifs.