Hofs Lifs

TAVELSKISSER


I skärningspunkten mellan konst, vetenskap och livsåskådning finns ett fruktbart mellanrum och möjlighet till kunskapsutveckling.

Ta del av en serie tavelskisser framsprungna ur en sådan dimension.


Bilderna är gjorda av Daniel Ekman.