Hofs Lifs

BAKGRUND


Hofs Lifs genomgående tema är kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling vilket genomsyrar all vår verksamhet. Mest kända är vi kanske för det stora solrosfältet som genomfördes i staden under fyra säsonger. Vi har också jobbat framgångsrikt med ett stort antal arbetssökande och sjukskrivna personer inom vår egenutvecklade kulturrehabilitering där bland annat trädgård, konst, mat, hantverk och initiativkraft är bärande delar.


Vi har haft vår verksamhet på några karaktärsfulla platser. Först i projektform till och med 2004, därefter på Ringsbergsvägen åren 2005-2009 och sedan på Linnégatan mellan 2010-2014 och vid Kristineberg från 2014. På varje plats har vi strävat efter att förädla lokalerna och närmiljön tillsammans med de människor som just då varit knutna till oss. Vi har byggt upp olika typer av trädgård- och kulturverksamhet, som kommit många människor till del. Det skulle kunna gå att kalla oss för ”konstnärer i gemensam platsutveckling”.


Sedan 2014 är vi etablerade vid Ringsberg/Kristineberg. På uppdrag av det kommunala fastighetsbolaget ansvarar vi för områdets markskötsel. I den dagliga verksamheten erbjuder vi arbetsträning och rehabilitering för arbetssökande.


Hofs Lifs fungerar dessutom som en offentlig mötesplats. Under 2019 genomfördes närmare 100 offentliga arrangemang. Det rör sig om seminarier, konserter, skapande, höstmarknad, lyktfest, adventsfirande med mera. En succé de senaste åren har varit trädgårdsluncher med menyer inspirerade av platsen och det vi odlar. Flera kulturföreningar har också sina aktiviteter på Hofs Lifs.

Hofs Lifs solrosfält 2015, Sysslomannagärdet Växjö. Foto Anders Bergön

Hofs Lifs ringblomsfält 2014. Sysslomannagärdet Växjö. Foto Anders Bergön